ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA CÁC NỀN TẢNG QUẢNG CÁO LỚN NHẨT HIỆN NAY

Bạn đang băn khoăn không biết nên sử dụng ngân sách như thế nào cho hợp lý với chiến dịch quảng cáo của mình? Bạn muốn biết ưu và khuyết điểm của mỗi nền tảng quảng cáo? Dành 5 phút cho bài viết này, sẽ giúp ích cho bạn đấy!

  1. Google Adwords

2. Facebook

3. Youtube

MOVAD 
Nguồn:SocialMediaToday.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button