Phương thức tiếp thị truyền thống có còn hiệu quả trong thời đại 4.0?

Quảng cáo qua truyền hình và đài phát thanh vẫn đang giữ cường độ hoạt động bền bỉ trong suốt…