Minimalism theo cách của Leo Burnett London – Một quảng cáo của McDonald

Với chiến dịch quảng cáo ngoài trời "Iconic Stacks", McDonalds đã chứng minh với mọi người về sức mạnh thương…